Hot Line: 01666 641 419

tàn nhẫn_thành công

Người thành công thường tàn nhẫn ?

Thực phẩm An Tâm – Để đạt tới thành công con người ta thường phải nỗ lực hết mình, học hỏi liên tục và có một chút tàn nhẫn, vậy có phải tất cả người thành công đều là người tàn nhẫn ? Sự khách biệt giữa người thành công và kẻ thất bại 8 KHÔNG giúp bạn được người khá ...