Hot Line: 01666 641 419

Set menu 1

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

1650.000-bao, 1300.000-không bao

 1. Khai vị 2 món:

 • Gỏi mực thủy tinh

 • Tôm chiên Triều Châu

 1. Tôm kim sa

 2. Cá chẽm phi lê sốt chua ngọt

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu sống hải sản – mì

 5. Trái cây thập cẩm

 

Related Posts

Leave a Reply