Hot Line: 01666 641 419

Set menu 4

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

1600.000-bao, 1250.000 không bao

 1. Khai vị

 • Gỏi tiến vua hải sản

 1. Súp cua tuyết nhĩ

 2. Tôm hấp nước dừa

 3. Gà bó xôi

 4. Lẩu nấm thập cẩm – mì

 5. Rau câu thái

Related Posts

Leave a Reply