Hot Line: 01666 641 419

Set menu 3

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

  1900.000-bao, 1550.000-không bao

  1. Khai vị 2 món :

  • Gỏi củ hủ dừa hải sản

  • Mực chiên giòn

  1. Tôm hấp bia

  2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

  3. Gà quay – xôi gấc

  4. Lẩu hải sản chua cay – bún

  5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1900.000-bao, 1550.000-không bao

 1. Khai vị 2 món :

 • Gỏi củ hủ dừa hải sản

 • Mực chiên giòn

 1. Tôm hấp bia

 2. Cá bong mú hấp HỒng Kong

 3. Gà quay – xôi gấc

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

Related Posts

Leave a Reply