Hot Line: 01666 641 419

Set menu 2

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

  1750.000-bao, 1400.000-không bao

  1. Khai vị:

  • Súp măng tây cua

  1. Cá chẽm hấp kỳ lân

  2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

  3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

  4. Lẩu hải sản chua cay – bún

  5. Rau câu dừa

1750.000-bao, 1400.000-không bao

 1. Khai vị:

 • Súp măng tây cua

 1. Cá chẽm hấp kỳ lân

 2. Gà nướng muối ớt – xôi chiên

 3. Bò hầm tiêu xanh – bánh mì

 4. Lẩu hải sản chua cay – bún

 5. Rau câu dừa

Related Posts

Leave a Reply